học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đống Đa tổ chức Hội nghị triển khai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận
Ngày đăng 14/02/2017 | 18:34  | Lượt xem: 1350

Ngày 13/02/2017, quận Đống Đa đã tổ chức đã Hội nghị triển khai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Quận.

Đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND Quận đã quán triệt đến từng cán bộ, công nhân, viên chức quận nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử; nhận thức Bộ Quy tắc ứng xử là chuẩn mực để mỗi cán bộ tự soi và ngày càng hoàn chỉnh mình hơn, trở thành cán bộ gương mẫu trong công tác, ứng xử với nhau nhân văn, văn hóa hơn. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng HĐND& UBND Quận phối hợp với phòng Nội vụ, các đơn vị tổ chức niêm yết bộ Quy tắc tại tất cả các phòng, ban, các phường, trụ sở làm việc của Quận ủy, UBND Quận; Các đơn vị trên toàn quận triển khai xong trước ngày 25/02/2017, đồng thời xác định trách nhiệm người đứng đầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo yêu cầu của Thành phố : Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương- Trách nhiệm- Tận tình- Thân thiện”

Chi tiết Quyết định 522/QĐ-UBND tải về tại đây./.