học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức
Ngày đăng 24/05/2018 | 15:30  | Lượt xem: 1113

Ngày 16/5/2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Theo đó, cán bộ, công chức của Hà Nội sẽ được đánh giá hàng tháng theo thang điểm 100 về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức và kết quả làm việc. Cụ thể: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng.

Cán bộ, công chức được 90-100 điểm sẽ đạt loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), được từ 70-90 điểm sẽ đạt loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ), từ 50 đến dưới 70 điểm sẽ đạt loại C (hoàn thành nhiệm vụ) và dưới 50 điểm là loại D (không hoàn thành nhiệm vụ). Tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không nên vượt quá 40% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của cơ quan, đơn vị. 

Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng; đồng thời là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức, lao động hằng năm. Đây cũng là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2018./.