học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015
Ngày đăng 21/04/2016 | 14:49  | Lượt xem: 307

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 25/2/2016 của Thành ủy Hà Nội, sáng 15/4/2016, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 -2015 trong toàn Quận.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn Quận do đồng chí Đặng Việt Quân-Phó Bí thư thường trực Quận ủy trình bày, hội nghị được theo dõi một trích đoạn phóng sự truyền hình và phát biểu tham luận của ba đại diện tập thể, cá nhân minh họa thêm cho kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI).

 

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, Ban thường vụ Quận ủy đã quyết định khen thưởng 19 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết, đồng chí Phạm Thanh Học- Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và và đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) 5 năm qua. Đồng thời gợi mở phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên địa bàn Quận.

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn Quận Đống Đa đã được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và thành công tốt đẹp./.