HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HĐND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ               Điện thoại         
1  Đặng Việt Quân  Chủ tịch HĐND Quận  38.515.280 
2  Đinh Thị Lan Hương  Phó Chủ tịch HĐND  38.512.062 
3  Võ Hồng Vinh  Phó Chủ tịch HĐND  38.513.525 

 

BAN PHÁP CHẾ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ           Điện thoại             
1  Nguyễn Thanh Tùng

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trưởng ban

 38.510.258
2  Nguyễn Phú Bình Phó ban  32.247.928

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ        Điện thoại                
1  Nguyễn Thị Minh Hiền

 Trưởng ban Dân vận Quận ủy

Trưởng ban

35.118.743
2  Nguyễn Linh Nga  Phó ban  32.247.928

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

5 năm hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Đống Đa nhiệm kỳ 2011- 2016
Ngày đăng 28/03/2016 | 00:00  | Lượt xem: 93

Ngày 17/03/2016, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho các cơ quan, ban ngành thành phố, lãnh đạo quận, đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể quận, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị phối quản và 34 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND quận đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đã khẳng định HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã nỗ lực cố gắng cùng với UBND, UB MTTQ quận và các cơ quan liên quan quyết định nhiều giải pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân quận.

Công tác giám sát đã bám sát kế hoạch, triển khai kịp thời, hiệu quả. Sau giám sát đã có kết luận giám sát và thực hiện tái giám sát với một số đơn vị khi cần thiết. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, việc tiếp xúc cử tri đa dạng về thành phần, số lượng cử tri ngày càng tăng lên, chất lượng giải quyết các kiến nghị cử tri được quan tâm hơn, góp phần giảm tải đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn.

            Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã tặng giấy khen cho 02 tập thể, 09 đại biểu cấp quận, 03 tập thể Thường trực HĐND và 70 đại biểu HĐND cấp phường có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016./.