Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Triển khai 44 dịch vụ công mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày đăng 26/12/2019 | 12:02  | Lượt xem: 19
Ngày 24/12/2019, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 6342/TB-SCT thông báo về việc triển khai 44 dịch vụ công mức độ 4.

Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 03/03/2017 | 08:00  | Lượt xem: 261
Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến