HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới khi con phạm tội
Ngày đăng 16/04/2018 | 10:30  | Lượt xem: 271

Ngày 22/3/2018, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã ban hành văn bản Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/03/2018 về việc thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

            Theo đó, trường hợp con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể cùng sống, sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng, quản lý của Đảng viên phạm tội thì Đảng viên đó phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tại khoản 2, Điều 5 Quy định 102 nêu rõ: Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, Đảng viên qua đời, sau đó mới phát hiện có vi phạm thì không tiến hành kiểm tra.

Khi đang kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật mà Đảng viên vi phạm qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật. Trường hợp Đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW tải về tại đây./.