HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Đống Đa triển khai hướng dẫn tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng
Ngày đăng 10/07/2018 | 17:00  | Lượt xem: 163

Ngày 10/7/2018, Quận Đống Đa đã triển khai hướng dẫn tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Đống Đa cho UBND 21 phường thuộc quận.

            Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND Quận Đống Đa về triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận Đống Đa giai đoạn 2018- 2020; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND quận về việc tiếp tục tuyên  truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn Quận Đống Đa giai đoạn 2018- 2020, UBND Quận Đống Đa hướng dẫn tổ chức tọa đàm về thực hiện hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng cho UBND 21 phường thuộc quận.

Việc tổ chức tọa đàm nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng, góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo Kế hoạch thì từ nay đến hết tháng 8/2018, 100% tổ dân phố của quận Đống Đa sẽ tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Ngoài ra, cuối tháng 7/2018, UBND quận tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm góp phần duy trì và phát triển các nét đẹp văn hóa của người Hà Nội nói chung và người dân trên địa bàn quận Đống Đa nói riêng./.