HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội là đầu mối tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Ngày đăng 05/03/2018 | 10:00  | Lượt xem: 128

Ngày 27/02/2018, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1432/VP-KSTTHC về việc Thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Theo văn bản này, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ cụ thể như sau :

- Địa ch tiếp nhn : Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - S 12 ph Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng : 0243.934.6034

- Địa chỉ thư điện tử : kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn./.