KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỐNG ĐA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỐNG ĐA

Kho bạc nhà nước
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5192

Kho bạc nhà nước

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Số 2 ngõ 2 phố Tây Sơn

Email : kbnn_dongda@hanoi.gov.vn

 Đoàn Hùng  Giám đốc 38 512 277
 Phạm Quỳnh Hoa  Phó Giám đốc 35 134 915
 Phùng Thị Thu Hà  Phó Giám đốc 35 117 091