thủ tục hành chính mới

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 224

 Ngày 01/9/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4381/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định 4381/QĐ-UBND tải về tại đây