KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ngày đầu tiên triển khai dịch vụ công mức độ cấp 3 phường tại Quận Đống Đa
Ngày đăng 25/08/2016 | 00:00  | Lượt xem: 229

 Sáng 10/8/2016, Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc S Thông tin và Truyn thông Hà Ni đã kim tra công tác trin khai dch v công trc tuyến mc độ 3 cp phường ti UBND phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Đến 11h30 sáng 10/8/2016, UBND phường Quang Trung đã tiếp nhn 03 h sơ khai sinh trc tuyến mc độ 3. Toàn b h sơ tiếp nhn đã được xử lý và hoàn thành theo đúng quy trình hướng dẫn. UBND phường có 15 kiến nghị, thắc mắc và được đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp ngay. Các ý kiến về việc sửa đổi phần mềm, đồng chí yêu cầu các phòng ban liên quan ghi nhận và yêu cầu Công ty Nhật Cường chỉnh sửa phù hợp.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quận Đống Đa nói chung và phường Quang Trung nói riêng, Giám đốc Sở đề nghị : Đống Đa cần cử lãnh đạo Quận, lãnh đạo phòng, cán bộ trực tiếp phụ trách toàn diện việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường của Quận. Bên cạnh đó, Quận cũng cần tuyên truyền rộng rãi hơn để người dân biết và sử dụng dịch vụ.

Kết qu trin khai thc hin trong ngày khai trương dch v công trc tuyến mc độ 3 lĩnh vc tư pháp cp phường 10/8/2016 toàn quận Đống Đa như sau :

-         Số hồ sơ đăng ký khai sinh toàn quận                       : 28

-         Số hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến qua mạng      : 24

-         Số hồ sơ đăng ký khai tử toàn quận                           : 4

-         Số hồ sơ đăng ký khai tử qua mạng                           : 4