khoa học công nghệ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Ngày đăng 20/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 269

Ngày 13/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định rõ các hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, điều khoản chuyển tiếp và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tần số Vô tuyến điện.
           
Mức phạt tiền trong Nghị định 174/2013/NĐ-CP là mức xử phạt được áp dụng cho tổ chức. Trường hợp là cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.
           
Về điều khoản chuyển tiếp: Đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản xảy ra trước ngày Nghị định 174/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

tin tức sự kiện