KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Đẩy mạnh triển khai các chương trình , chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021
Ngày đăng 05/02/2021 | 16:41  | Lượt xem: 60

Ngày 04/02/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về đẩy mạnh triển khai các chương trình , chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch 57/KH-UBND tải về tại đây./.