KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 02/03/2021 | 16:39  | Lượt xem: 189

Ngày 01/03/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết Kế hoạch 85/KH-UBND tải về tại đây./.