KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Đống Đa tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm đảm bảo ATTP trên địa bàn quận trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Lễ Hội Xuân 2023
Ngày đăng 24/12/2022 | 10:23  | Lượt xem: 80

Ngày 23/12/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 2626/UBND-KT về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm đảm bảo ATTP trên địa bàn quận trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Lễ Hội Xuân 2023.