KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm Quý II/2020
Ngày đăng 24/08/2020 | 16:35  | Lượt xem: 234

Ngày 21/8/2020, Phòng Kinh tế quận Đống Đa đã có văn bản số 74/KT đăng tải thông tin các tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm.