KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Công khai số liệu điều chỉnh nguồn, dự toán chi ngân sách quận năm 2022
Ngày đăng 21/11/2022 | 11:29  | Lượt xem: 48

Công khai số liệu điều chỉnh nguồn, dự toán chi ngân sách quận năm 2022

Ngày 16/11/2022, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 4198/QĐ-UBND về việc công khai số liệu điều chỉnh nguồn, dự toán chi ngân sách quận năm 2022. (Xem chi tiết tại đây)