KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Quận Đống Đa
Ngày đăng 05/03/2021 | 16:45  | Lượt xem: 200

Ngày 04/03/2021, BCĐ Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra hành chính Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-BCĐ về Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 89/KH-BCĐ tải về tại đây./.