KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Cựu chiến binh quận làm tốt công tác truyền tải vốn tín dụng chính sách
Ngày đăng 22/10/2020 | 10:02  | Lượt xem: 81

Sau khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “anh bộ đội cụ hồ” với tinh thần “ thắng giặc năm xưa, thắng đói nghèo hôm nay”.

Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh quận đã làm cầu nối truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ tới hàng nghìn khách hàng. Không chỉ phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với các hội viên, Hội cựu chiến binh còn đẩy mạnh cho vay các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp các đối tượng này có nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội cựu chiến binh quận là 49,2 tỷ đồng với trên 1.100 tổ viên vay vốn, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, toàn quận không có nợ quá hạn

Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh quận phối hợp chặt chẽ với NHCSXH quận và Hội đoàn thể các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương thực hiện  tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự là đòn bẩy cả về kinh tế lẫn tinh thần giúp nhiều gia đình hội viên, các đối tượng chính sách trên địa bàn quận tự tin phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, giải quyết cho hàng nghìn lao động có việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn.

NHCSXH Quận Đống Đa