KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2023
Ngày đăng 20/11/2023 | 19:49  | Lượt xem: 36

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2023

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2023

 

STT

 

TÊN CƠ SỞ

 

ĐỊA CHỈ

 

PHƯỜNG

 

SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM

 

1

Hộ kinh doanh Trương Quỳnh Hoa

Số 26 ngõ 44 Giảng Võ

Cát Linh

01/HKDTQH/2023 (Bánh dầy)