KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên địa bàn quận Đống Đa.
Ngày đăng 12/03/2024 | 17:15  | Lượt xem: 109

Ngày 12/3/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên địa bàn quận.

Chi tiết Công văn số 528/UBND-KT tải về tại đây./.