KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 23/02/2021 | 15:34  | Lượt xem: 36

Ngày 23/02/2021, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 78/KH-BCĐ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Kế hoạch số 78/KH-BCĐ tải về tại đây./.