KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Khảo sát trực tuyến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội
Ngày đăng 13/11/2023 | 08:47  | Lượt xem: 85

Ngày 09/11/2023, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội ban hành Công văn số 598/VNC-NCTH về việc khảo sát trực tuyến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội