KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022
Ngày đăng 05/04/2022 | 16:19  | Lượt xem: 49

Ngày 04/04/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022.

Chi tiết tải về tại đây./.