KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch trên địa bàn quận Đống Đa.
Ngày đăng 05/01/2024 | 17:00  | Lượt xem: 136

Ngày 05/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 31/UBND-KT v/v phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết Công văn số 31/UBND-KT tải về tại đây./.