KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện (khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, xăng dầu, rượu, thuốc lá, hóa chất ) trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024
Ngày đăng 10/01/2024 | 15:37  | Lượt xem: 32

Ngày 10/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch về Quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện (khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, xăng dầu, rượu, thuốc lá, hóa chất ) trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 06/KH-UBND tải về tại đây./.