KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Quận Đống Đa đẩy mạnh tuyên truyền tham gia công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 11/04/2024 | 16:08  | Lượt xem: 51

Ngày 11/4/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về việc thông tin, giới thiệu đơn vị tham gia công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.

Chi tiết Công văn số 818/UBND-KT tải về tại đây./.