KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

QUẬN ĐỐNG ĐA TỔ CHỨC DIỄU HÀNH HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023
Ngày đăng 25/03/2023 | 11:33  | Lượt xem: 88

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế và Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Hằng năm, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, UBND Quận đều triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc Quận. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được UBND Quận yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng thực hiện như:

- Tổ chức treo Băng rôn, phướn tuyên truyền tại Trụ sở các cơ quan thuộc Quận và các tuyến phố chính theo quy định;

- Tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức: trực quan hình ảnh và phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa Phường;

- Tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp quản lý biển quảng cáo đưa các thông tin tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Sau những năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất trong thời gian đó cũng phần nào bị ảnh hưởng do không thể thực hiện hưởng ứng thành chiến dịch với sự tham gia cổ động của các ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận.

Năm 2023 với thông điệp “TIẾT KIỆM ĐIỆN – THÀNH THÓI QUEN”. Để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo phòng Kinh tế quận phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Quận, Công ty Điện lực Đống Đa tổ chức Lễ diễu hành với mục tiêu tuyên truyền trực quan, phát thanh tới từng tuyến phố để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận được biết, tích cực tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023.

Ngoài ra, để tăng cường công tác tuyên truyền, UBND quận cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Quận, UBND các phường tiếp tục tuyên truyền và vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tham gia, tự giác tắt đèn chiếu sáng, tắt các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện để chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 thành công, góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường./.