KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Quận Đống Đa tổ chức phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn
Ngày đăng 06/04/2022 | 17:08  | Lượt xem: 74

Ngày 05/04/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 592/UBND-KT về tổ chức phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn quận Đống Đa năm 2022.

Chi tiết tải về tại đây./.