KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình của Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024
Ngày đăng 21/03/2024 | 15:26  | Lượt xem: 35

Ngày 21/3/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch về Thực hiện Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 14/03/2024 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 155/KH-UBND tải về tại đây./.