KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tạo lập nguồn vốn từ nguồn ngân sách quận để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn quận
Ngày đăng 08/01/2021 | 17:11  | Lượt xem: 37

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được Quận Đống Đa quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quận. Một trong những giải pháp để thực hiện được mục tiêu trên là tập trung mọi nguồn lực giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Giao dịch Khâm Thiên

Các chương trình tín dụng chính sách được giải ngân qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận đã và đang được coi như một công cụ, một giải pháp quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.  Hàng năm Quận Đống Đa đều dành một phần nguồn vốn ngân sách ủy thác  sang NHCSXH quận để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chuyển 5 tỷ đồng sang NHCSXH quận để cho vay giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổng số tiền ủy thác của Quận sang NHCSH quận đến thời điểm này là 31.3 tỷ đồng, giải quyết cho trên 620 lao  động.

Số điện thoại của NHCSXH quận Đống Đa: 04.62776373 – fax: 04.62776469