KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
Ngày đăng 08/10/2020 | 14:01  | Lượt xem: 78

Ngày 08/10/2020, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

Tại buổi tập huấn, đại diện Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & Thủy sản- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã truyền đạt một số nội dung cơ bản về các chế độ, chính sách, văn bản chuyên ngành liên quan đến an toàn thực phẩm như Nghị định số 15/2018/NĐ-CP  ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các mối nguy an toàn thực phẩm; Điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Phương pháp chế biến, bao gói và đảm bảo an toàn trong vận chuyển, sơ chế biến thực phẩm…

Buổi tập huấn giúp các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản nâng cao kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản./.