KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Thông tin cập nhật về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở an toàn thực phẩm
Ngày đăng 02/11/2023 | 18:52  | Lượt xem: 42

Thông tin cập nhật về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở an toàn thực phẩm

DANH SÁCH CƠ SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM VI PHẠM HÀNH CHÍNH

STT

Tên cơ sơ

Địa chỉ

 

1

Hộ kinh doanh Lê Huy Dũng sản xuất bánh mỳ

Số 187 phố Khương Thượng , phường Khương Thượng

 

2

 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Hà 258

 

 

Số 109 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở

 

3

 

Hộ kinh doanh Phạm Thị Nguyện

P105B - B3 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự

 

4

 

Hộ kinh doanh Hứa Thị Hường

Số 104 - B3 Trung Tự, phường Trung Tự