KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tổ chức phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023
Ngày đăng 04/04/2023 | 17:04  | Lượt xem: 65

Ngày 04/04/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 658/UBND-KT tổ chức phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023

Chi tiết Công văn số 658/UBND-KT tải về tại đây./.