KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp quận Đống Đa hội nhập và phát triển" giai đoạn 2021 -2025
Ngày đăng 29/04/2021 | 17:35  | Lượt xem: 109

Ngày 28/4/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp quận Đống Đa hội nhập và phát triển" giai đoạn 2021 -2025

Chi tiết Kế hoạch 164/KH-UBND tải về tại đây./.