KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 30/03/2022 | 11:45  | Lượt xem: 74

Ngày 29/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 trên địa bàn quận Đống Đa.

Chi tiết tải về tại đây./.