kinh tế chính trị

Đại hội MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 23/05/2019 | 15:00  | Lượt xem: 303

Trong hai ngày 22-23/5, với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả” Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức long trọng tại Nhà văn hóa Quận. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo Quận ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ Quận qua các thời kỳ; Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc quận; lãnh đạo các phường và 186/191 đại biểu chính thức của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Quận thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận. Thông qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước. Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã nỗ lực phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt hai Quy tắc ứng xử của Thành phố, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động như:“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…, triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác của Quận uỷ; Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tuyên truyền nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá ngày càng tăng, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, đặc biệt đối với việc tang, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ hoả táng hàng năm đạt trên 85%; Công tác chăm lo cho người nghèo được MTTQ từ Quận đến phường quan tâm, 5 năm qua Quỹ“Vì người nghèo” 2 cấp đã vận động được 11.947.380.654 đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 57 nhà trị giá 960.751.000 đồng. Giúp phát triển sản xuất 504 hộ với tổng số tiền 963.544.600 đồng; giúp khám chữa bệnh và giúp học sinh nghèo cho 3.475 người với tổng số tiền 2.132.831.500 đồng. Hỗ trợ khác quy ra tiền 13.322 hộ với số tiền là 7.984.423.100 đồng …Quận Đống Đa là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố về vận động ủng hộ, hỗ trợ các hộ nghèo sửa nhà, khám chữa bệnh, giúp phát triển sản xuất kinh doanh…, tích cực góp phần thực hiện giảm hộ nghèo trên địa bàn Quận, tính đến hết năm 2018, trên địa bàn Quận còn 371 hộ nghèo và 225 hộ cận nghèo (giảm 494 hộ nghèo và 201 hộ cận nghèo so với nhiệm kỳ trước). Với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu” Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân để ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” nay là Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” được số trên 8.119.198.122 đồng, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn Thành phố về công tác vận động ủng hộ. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong 5 năm tổng số quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn Quận được tổng số tiền trên 8.816.360.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 04 nhà tình nghĩa, trị giá 92 triệu đồng; sửa chữa 63 nhà trị giá 846.900.000 đồng; tặng 4.417 sổ tiết kiệm trị giá 2.413.850.000 đồng; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tổ chức triển khai có hiệu quả trong 5 năm, MTTQ Quận, phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức 1.609 hội nghị tuyên truyền thu hút được 193.089 lượt người tham gia. Tổ chức 01 hội chợ hàng Việt Nam, đưa 1.006 chuyến hàng Việt về các khu dân cư; MTTQ Việt Nam Quận và các phường đã phối hợp tổ chức 44  hội nghị đối thoại; 109 hội nghị phản biện; phối hợp  với UBND, các tổ chức chính trị xã hội giám sát 614 cuộc. Đặc biệt trong 2 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Quận đã thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội đối với các dự án của Quận về việc xây dựng, cải tạo nơi sinh hoạt cộng đồng và lắp đặt thiết bị văn hóa tại các sân chơi trên địa bàn toàn Quận, với số nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư, cải tạo xây dựng là 49 nhà, số tiền là 62,8 tỷ đồng và cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa Quận với số tiền là 261 tỷ đồng. Tổng số công trình sân chơi và lắp đặt thiết bị thể thao 2 năm qua là 46 sân chơi, số tiền là 37 tỷ đồng.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp trên địa bàn Quận luôn chú trọng đến kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ mặt trân, đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động của MTTQ.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa Đại hội

            Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Quận ủy, trong 5 năm tới MTTQ và các tổ chức thành viên Quận xác định: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố và mở rộng tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tập hợp ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn quận, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam Việt Nam quận Đống Đa đã đề ra 10 chỉ tiêu, 05 chương trình hành động, 03 khâu đột phá và 04 nhiệm vụ trọng tâm công tác.

           Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe 7 lượt ý kiến phát biểu tham luận đóng góp của các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các phường đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội. Cùng với đó, Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Võ Nguyên Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu đánh giá về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.


            Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhiệt liệt chúc mừng các thành tích Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và cảm ơn các tầng lớp Nhân dân đã nêu cao tinh thần yêu nước, hưởng ứng, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND, UBND. Những thành tựu chung của Quận 5 năm qua có sự đóng góp to lớn và rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân; ra sức tập hợp, huy động mọi nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận, xây dựng Quận Đống Đa ngày càng giảu đẹp, văn minh, hiện đại; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định đây là cuộc vận động lâu dài, hợp lòng dân; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Mặt trận. Đồng thời, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vấn đề nảy sinh trong nhân dân; Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng xây dựng vận động cá nhân, quần chúng tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn tham gia vào công việc của mặt trận, đoàn thể. Tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch. Xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tránh những nhận thức sai lệch; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc trong xã hội;  Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ Quận đến các phường, các địa bàn dân cư có đủ năng lực, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận khóa mới cần triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Quận để cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quận, thi đua phấn đấu xây dựng Quận Đống Đa phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

             Nhân dịp này, Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Quận, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tặng Đại hội bức trướng với với tiêu đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”; đồng thời Đại hội tặng quà chia tay 28 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận khóa XV thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận khóa XVI.

            Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa nhiệm kỳ 2019-2024 với 65 thành viên. Tại phiên họp hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã nhất trí hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận gồm 5 vị, trong đó có 01 Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Ban Thường trực. 

             Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận đã hiệp thương cử 06 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.

 

 

Trung bình (1 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT