kinh tế chính trị

Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Ngày đăng 25/01/2019 | 17:00  | Lượt xem: 6858

Sáng 25/12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

           Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Ngọc Triệu, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Đỗ Trọng Nam, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận Đống Đa.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cho biết: Năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ QCDC Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy các nhiệm vụ triển khai QCDC ở cơ sở Quận được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo các cấy ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt QCDC đi đôi với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đã được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc thực hiện QCDC mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiều mặt của đời sống xã hội, phát huy quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của người đứng đầu ngày càng rõ nét, ý thức về quyền làm chủ của Nhân dân được nâng lên tạo bầu không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong toàn Quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đánh giá năm 2018, BCD QCDC Quận đã đạt được nhiều thành tích, nêu bật được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức; thực hiện tốt việc giám sát bộ quy tắc ứng xử, luật người lao động; nêu rõ được hoạt động của BCĐ QCDC từ Quận đến cơ sở, tổ chức nhiều đợt kiểm tra về QCDC trên địa bàn Quận. Đồng thời yêu cầu trong năm 2019, ngoài 7 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong báo cáo, BCD QCDC Quận cần tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh 34 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị, trấn; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội ở từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo QCDC nhấn mạnh: phải chú trọng việc giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đối với đảng viên, phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, thực hiện giám sát việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo phát luật và theo quy định thực hiện QCDC ở cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong tốt trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018./.

Trung bình (0 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT