kinh tế chính trị

Kỳ họp thứ mười, HĐND Quận Đống Đa khóa XIX : Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
Ngày đăng 12/11/2019 | 15:14  | Lượt xem: 203

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Sáng ngày 12/11/2019, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa tổ chức Kỳ họp thứ mười kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đồng thời xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng phòng Quận Huyện, Thị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Huy, chuyên viên chính Phòng xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội; đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy Đống Đa; đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND Quận, Ủy ban nhân dân Quận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan trực thuộc Quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 21 phường, và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đ/c Hà Minh Hải- Bí thư Quận ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy Đống Đa nhấn mạnh Kỳ họp thứ mười, kỳ họp bất thường có ý nghĩa hết sức quan trọng kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận ban hành Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 của Quận Đống Đa, và Nghị quyết về việc thông qua bổ sung dự kiến danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2020.Trên cơ sở nội dung của kỳ họp đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Quận nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao sáng suốt lựa chọn để bầu đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ vào chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng thời dân chủ thảo luận xây dựng Nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Quận đã biểu quyết và nhất trí cao thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Trên cương vị mới, đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa mong muốn và tin tưởng sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân toàn Quận Đống Đa.

Đ/c Đặng Việt Quân- Chủ tịch HĐND Quận phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết về xác nhận chức danh Chủ tịch HĐND Quận, Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm 2016 – 2020 của Quận Đống Đa và Nghị quyết thông qua bổ sung dự kiến danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2020./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA
 

Trung bình (0 Bình chọn)

TIN MỚI NHẤT