Đống Đa Đẹp, chưa đẹp

Kim Liên : Tăng cường xử lý các vi phạm về TTĐT và duy trì trên các tuyến phố
Ngày đăng 17/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 96

Vi phạm...

Xử lý vi phạm...

và gọn gàng, sạch đẹp...