lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 05:09  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Ngày đăng 28/09/2019 | 03:07  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Ngày đăng 21/09/2019 | 12:05  | Lượt xem: 57
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Ngày đăng 14/09/2019 | 06:00  | Lượt xem: 129
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Ngày đăng 07/09/2019 | 05:00  | Lượt xem: 118
Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Ngày đăng 31/08/2019 | 02:00  | Lượt xem: 114
Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1098
Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)

Ngày đăng 17/08/2019 | 12:30  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)

Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Ngày đăng 10/08/2019 | 03:00  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)

Ngày đăng 04/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 89
Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)

Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 29/07/2019 đến ngày 03/8/2019)

Ngày đăng 27/07/2019 | 04:00  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 29/07/2019 đến ngày 03/8/2019)

Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 22/07/2019 đến ngày 27/07/2019)

Ngày đăng 20/07/2019 | 04:30  | Lượt xem: 48
Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 22/07/2019 đến ngày 27/07/2019)

Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 15/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

Ngày đăng 14/07/2019 | 03:30  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 15/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Ngày đăng 06/07/2019 | 02:30  | Lượt xem: 59
Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Ngày đăng 29/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 65
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Ngày đăng 23/06/2019 | 11:00  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Ngày đăng 15/06/2019 | 02:30  | Lượt xem: 93
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Ngày đăng 08/06/2019 | 02:00  | Lượt xem: 90
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Ngày đăng 01/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 58
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)