LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

Ngày đăng 26/05/2024 | 09:14  | Lượt xem: 116
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Ngày đăng 19/05/2024 | 08:53  | Lượt xem: 127
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

Ngày đăng 12/05/2024 | 15:08  | Lượt xem: 187
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

Ngày đăng 05/05/2024 | 10:43  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)

Ngày đăng 28/04/2024 | 16:00  | Lượt xem: 145
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Ngày đăng 21/04/2024 | 15:59  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Ngày đăng 14/04/2024 | 10:52  | Lượt xem: 273
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Ngày đăng 07/04/2024 | 08:34  | Lượt xem: 142
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Ngày đăng 31/03/2024 | 11:26  | Lượt xem: 190
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/03/2024)

Ngày đăng 25/03/2024 | 09:09  | Lượt xem: 251
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/03/2024)