lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

Ngày đăng 15/12/2019 | 09:58  | Lượt xem: 111
Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Ngày đăng 08/12/2019 | 01:57  | Lượt xem: 116
Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

Ngày đăng 01/12/2019 | 12:45  | Lượt xem: 105
Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

Ngày đăng 23/11/2019 | 05:44  | Lượt xem: 109
Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019)

Ngày đăng 16/11/2019 | 05:43  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019)

Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

Ngày đăng 09/11/2019 | 05:33  | Lượt xem: 122
Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

Ngày đăng 02/11/2019 | 05:32  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Ngày đăng 26/10/2019 | 06:19  | Lượt xem: 119
Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Ngày đăng 19/10/2019 | 06:16  | Lượt xem: 70
Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 05:09  | Lượt xem: 70
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Ngày đăng 28/09/2019 | 03:07  | Lượt xem: 53
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Ngày đăng 21/09/2019 | 12:05  | Lượt xem: 62
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Ngày đăng 14/09/2019 | 06:00  | Lượt xem: 137
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Ngày đăng 07/09/2019 | 05:00  | Lượt xem: 122
Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Ngày đăng 31/08/2019 | 02:00  | Lượt xem: 120
Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1102
Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)

Ngày đăng 17/08/2019 | 12:30  | Lượt xem: 75
Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)

Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Ngày đăng 10/08/2019 | 03:00  | Lượt xem: 75
Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)

Ngày đăng 04/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 91
Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)