LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

Ngày đăng 22/11/2020 | 08:54  | Lượt xem: 23
Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)

Ngày đăng 13/11/2020 | 20:23  | Lượt xem: 37
Lịch công tác tuần số 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020)

Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

Ngày đăng 08/11/2020 | 10:52  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)

Ngày đăng 30/10/2020 | 18:02  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020)

Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

Ngày đăng 24/10/2020 | 08:28  | Lượt xem: 23
Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

Ngày đăng 17/10/2020 | 07:51  | Lượt xem: 36
Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)

Ngày đăng 11/10/2020 | 17:27  | Lượt xem: 45
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

Ngày đăng 03/10/2020 | 14:45  | Lượt xem: 39
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)

Ngày đăng 27/09/2020 | 14:43  | Lượt xem: 39
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)

Ngày đăng 19/09/2020 | 15:34  | Lượt xem: 49
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)