LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 11/06/2018 đến ngày 16/06/2018)

Ngày đăng 11/06/2018 | 07:30  | Lượt xem: 162
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 11/06/2018 đến ngày 16/06/2018)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 09/06/2018)

Ngày đăng 04/06/2018 | 08:00  | Lượt xem: 106
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 09/06/2018)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/06/2018)

Ngày đăng 25/05/2018 | 19:00  | Lượt xem: 189
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/06/2018)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/05/2018)

Ngày đăng 18/05/2018 | 17:30  | Lượt xem: 161
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 21/5/2018 đến ngày 26/05/2018)

Tuần thứ 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)

Ngày đăng 11/05/2018 | 18:38  | Lượt xem: 51
Tuần thứ 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/05/2018)

Ngày đăng 04/05/2018 | 19:00  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/05/2018)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/05/2018)

Ngày đăng 27/04/2018 | 18:00  | Lượt xem: 196
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/05/2018)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

Ngày đăng 20/04/2018 | 18:00  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

Ngày đăng 13/04/2018 | 18:30  | Lượt xem: 127
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)

Ngày đăng 06/04/2018 | 18:00  | Lượt xem: 55
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018)