LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Ngày đăng 30/03/2018 | 19:00  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Ngày đăng 23/03/2018 | 18:00  | Lượt xem: 204
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Ngày đăng 16/03/2018 | 17:30  | Lượt xem: 92
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Ngày đăng 09/03/2018 | 18:00  | Lượt xem: 96
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Ngày đăng 02/03/2018 | 17:30  | Lượt xem: 120
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Ngày đăng 23/02/2018 | 19:00  | Lượt xem: 131
Lịch công tác tuần số 9 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Ngày đăng 09/02/2018 | 18:00  | Lượt xem: 124
Lịch công tác tuần số 07,8 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Ngày đăng 02/02/2018 | 18:30  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Ngày đăng 27/01/2018 | 08:00  | Lượt xem: 132
Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Ngày đăng 20/01/2018 | 10:00  | Lượt xem: 137
Lịch công tác tuần số 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)