LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 18:00  | Lượt xem: 102
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Ngày đăng 05/01/2018 | 17:30  | Lượt xem: 198
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Ngày đăng 29/12/2017 | 18:00  | Lượt xem: 162
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Ngày đăng 22/12/2017 | 17:30  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017

Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Ngày đăng 15/12/2017 | 18:30  | Lượt xem: 42
Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Ngày đăng 08/12/2017 | 19:00  | Lượt xem: 53
Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 18:30  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Ngày đăng 24/11/2017 | 18:30  | Lượt xem: 197
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Ngày đăng 17/11/2017 | 17:00  | Lượt xem: 169
Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)

Ngày đăng 10/11/2017 | 17:30  | Lượt xem: 181
Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017)