LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Ngày đăng 25/08/2017 | 21:54  | Lượt xem: 177
Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Ngày đăng 18/08/2017 | 17:00  | Lượt xem: 133
Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Ngày đăng 11/08/2017 | 17:30  | Lượt xem: 146
Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Ngày đăng 04/08/2017 | 16:30  | Lượt xem: 183
Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Ngày đăng 28/07/2017 | 00:26  | Lượt xem: 131
Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Ngày đăng 21/07/2017 | 00:24  | Lượt xem: 155
Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 24/7/2017 đến ngày 29/7/2017)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Ngày đăng 14/07/2017 | 00:23  | Lượt xem: 206
Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 22/7/2017)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Ngày đăng 07/07/2017 | 00:14  | Lượt xem: 131
Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Ngày đăng 30/06/2017 | 04:32  | Lượt xem: 145
Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 31/6/2017 đến ngày 04/7/2017)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)

Ngày đăng 23/06/2017 | 04:31  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)