LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Ngày đăng 07/04/2017 | 01:49  | Lượt xem: 104
Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/4/2017)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Ngày đăng 31/03/2017 | 23:24  | Lượt xem: 34
Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/4/2017)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Ngày đăng 24/03/2017 | 23:23  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Ngày đăng 17/03/2017 | 23:17  | Lượt xem: 139
Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Lịch công tác tuần 11 từ ngày 13/03 đến ngày 18/03/2017

Ngày đăng 10/03/2017 | 13:45  | Lượt xem: 72
Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 10 từ ngày 06/03 đến ngày 11/03/2017

Ngày đăng 03/03/2017 | 13:42  | Lượt xem: 29
Lịch công tác tuần 10

Lịch công tác tuần 8 từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2017

Ngày đăng 17/02/2017 | 13:40  | Lượt xem: 91
Lịch công tác tuần 8

Lịch công tác tuần 7 từ ngày 13/02 đến ngày 18/02/2017

Ngày đăng 10/02/2017 | 13:38  | Lượt xem: 58
Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 6 từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2017

Ngày đăng 03/02/2017 | 13:37  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 4,5 từ ngày 23/01 đến ngày 04/02/2017

Ngày đăng 20/01/2017 | 13:35  | Lượt xem: 158
Lịch công tác tuần 4,5