LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)

Ngày đăng 22/03/2020 | 11:27  | Lượt xem: 90
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020)

Ngày đăng 15/03/2020 | 02:26  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)

Ngày đăng 08/03/2020 | 12:25  | Lượt xem: 154
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Ngày đăng 29/02/2020 | 01:24  | Lượt xem: 202
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

Ngày đăng 23/02/2020 | 03:22  | Lượt xem: 202
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

Ngày đăng 16/02/2020 | 12:17  | Lượt xem: 144
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)

Ngày đăng 08/02/2020 | 03:15  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020)

Ngày đăng 01/02/2020 | 01:14  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020)

Lịch công tác tuần số 04 và 05(từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

Ngày đăng 19/01/2020 | 09:11  | Lượt xem: 67
Lịch công tác tuần số 04 và 05 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

Ngày đăng 12/01/2020 | 12:10  | Lượt xem: 57
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)