LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 10/08/2020 đến ngày 15/08/2020)

Ngày đăng 09/08/2020 | 08:23  | Lượt xem: 41
Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 10/08/2020 đến ngày 15/08/2020)

Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 03/08/2020 đến ngày 08/08/2020)

Ngày đăng 01/08/2020 | 13:44  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 03/08/2020 đến ngày 08/08/2020)

Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 27/07/2020 đến ngày 01/08/2020)

Ngày đăng 26/07/2020 | 13:43  | Lượt xem: 40
Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 27/07/2020 đến ngày 01/08/2020)

Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 20/07/2020 đến ngày 25/07/2020)

Ngày đăng 19/07/2020 | 08:10  | Lượt xem: 58
Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 20/07/2020 đến ngày 25/07/2020)

Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 13/07/2020 đến ngày 18/07/2020)

Ngày đăng 12/07/2020 | 10:31  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 13/07/2020 đến ngày 18/07/2020)

Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 06/07/2020 đến ngày 11/07/2020)

Ngày đăng 04/07/2020 | 17:55  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 06/07/2020 đến ngày 11/07/2020)

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020)

Ngày đăng 28/06/2020 | 08:31  | Lượt xem: 48
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 22/06/2020 đến ngày 27/06/2020)

Ngày đăng 20/06/2020 | 14:31  | Lượt xem: 37
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 22/06/2020 đến ngày 27/06/2020)

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020)

Ngày đăng 13/06/2020 | 18:31  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020)

Ngày đăng 07/06/2020 | 10:01  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020)