LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020)

Ngày đăng 30/05/2020 | 10:00  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/5/2020)

Ngày đăng 28/05/2020 | 21:16  | Lượt xem: 247
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/5/2020)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 21:01  | Lượt xem: 209
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/5/2020)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/5/2020)

Ngày đăng 09/05/2020 | 21:14  | Lượt xem: 111
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/5/2020)

Lịch công tác tuần số 18,19 (từ ngày 27/04/2020 đến ngày 09/5/2020)

Ngày đăng 25/04/2020 | 13:08  | Lượt xem: 180
Lịch công tác tuần số 18,19 (từ ngày 27/04/2020 đến ngày 09/5/2020)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020)

Ngày đăng 19/04/2020 | 13:34  | Lượt xem: 90
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 20/04/2020 đến ngày 25/04/2020)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Ngày đăng 12/04/2020 | 11:32  | Lượt xem: 109
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Ngày đăng 05/04/2020 | 12:10  | Lượt xem: 126
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)

Ngày đăng 29/03/2020 | 13:29  | Lượt xem: 78
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)

Ngày đăng 22/03/2020 | 11:27  | Lượt xem: 95
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)