LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Ngày đăng 12/04/2020 | 11:32  | Lượt xem: 110
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 13/04/2020 đến ngày 18/04/2020)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Ngày đăng 05/04/2020 | 12:10  | Lượt xem: 129
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 06/04/2020 đến ngày 11/04/2020)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)

Ngày đăng 29/03/2020 | 13:29  | Lượt xem: 79
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/04/2020)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)

Ngày đăng 22/03/2020 | 11:27  | Lượt xem: 98
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020)

Ngày đăng 15/03/2020 | 14:26  | Lượt xem: 78
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)

Ngày đăng 08/03/2020 | 12:25  | Lượt xem: 160
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Ngày đăng 29/02/2020 | 13:24  | Lượt xem: 209
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

Ngày đăng 23/02/2020 | 15:22  | Lượt xem: 212
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

Ngày đăng 16/02/2020 | 12:17  | Lượt xem: 150
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)

Ngày đăng 08/02/2020 | 15:15  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)